Narkose

Har du tannlegeskrekk og ikke er i stand til å gjennomføre behandling (eller undersøkelse) i våken tilstand, kan narkose være løsningen for deg.

Vurdering av narkose:

Bestill en time for en vurdering.
Hvis mulig, gjør vi en undersøkelse for å oversikt over hva som må gjøres.  Deretter gjøres en helsevurdering hos oss. Vår anestesilege godkjenner deretter om du kvalifiserer deg til å gjennomgå narkose på en trygg måte.

Behandling i narkose:

Før behandlingen er du nødt til å faste på forhånd.
Du får hvile på ditt eget venterom både før og etter. Etter behandlingen blir du passet på til du klar og orientert til å dra. Det er viktig at du har med deg et følge som blir med deg hjem.

De neste dagene følges du opp av oss via telefon, eller kommer innom for kontroller.

Ansatte

behandlinger i året

behandlet med tannlegeskrekk

behandlingsrom